Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Spotkanie z doradcą zawodowym

W ramach współpracy ZSZ z Powiatowym Urzędem Pracy 09 marca uczniowie klasy 4 T odbyli spotkanie informacyjne z Panią Anną Januszko – doradcą zawodowym z PUP w Giżycku. Młodzież została zapoznana z usługami PUP: ofertami pracy, staży, szkoleniami, kursami, bonami, dotacjami, sposobami doposażenia stanowiska pracy, poradnictwem/doradztwem zawodowym oraz pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi.