Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Technik żywienia i usług gastronomicznych

t1 t2 t3 t4

Nowy zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powstaje z połączenia trzech zawodów "gastronomicznych": technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego na mocy rozporzadzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisanego przez Minister Edukacji Narodowej, Krystynę Szumilas dnia 23 grudnia 2011 r.

 

Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w Technikum Nr 3 w zawodzie technik technik żywienia i usług gastronomicznych przygotują się do zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • Sporządzanie potraw i napojów
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin zawodowy będzie rozłożony na dwie części:

 • pierwsza - po zakończeniu nauki w ramach pierwszej kwalifikacji (pod koniec drugiej klasy) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Sporzadzanie potraw i napojów";
 • druga - po zkończeniu nauki w ramach drugiej kwalifikacji (pod koniec pierwszego semestru w klasie czwartej) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych".

Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji uczeń otrzyma dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 2. sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 3. planowania i oceny żywienia;
 4. organizowania produkcji gastronomicznej;
 5. planowania i realizacji usług gastronomicznych. 

Perspektywy zatrudnienia: 

 • zakłady gastronomiczne (restauracje, bary, bufy, hotele, pensjonaty, domy wczasowe)
 • placówki żywienia zbiorowego: sanatoria, szpitale, szkoły, internaty, domy opieki społecznej
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, agroturystycznych
c1 c2 c3 c4