Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula ogólna

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Zespół Szkół Zawodowch w Giżycku, ul. T. Kościuszki 16. Z administratorem można się skontaktować pisząc na ww. adres, pod numerem tel. 87 428 32 41, lub wysyłając e-maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych - pani Iwona Malczyk. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 506 358 200.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności statutowych:
a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Zawodowch w Giżycku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności:
i. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
ii. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
a. rekrutacji, promocji Szkoły Powiatowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
b. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
c. prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust.
lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a. żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO.

6. Upoważnienia wskazane w pkt 5 od a do e możesz wykonać składając/przesyłając odpowiedni wniosek na adres siedziby szkoły bądź też przesyłając wniosek w formie elektronicznej na adres inspektora ochrony danych- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
8. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatywanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego.