Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

kapitalludzki pl     logoue                 logo Letuva           eu flag erasmus vect pos

Informacja o projektach realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych

23. Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy

22. Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy

21. Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym

20.  Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

19. "Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość"- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na zasadach ERASMUS+

18. "Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość" - w ramach programu ERASMUS+ 

17. "Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia" - w ramach programu ERASMUS+

16. "Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej" - w ramach programu ERASMUS+

15. "Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych szansą na ich mobilność zawodową"

14. "Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

13. Comenius "Uczenie się przez całe życie"

12. "Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką"

11. "Nowoczesne kadry kształcenia zawodowego w hotelarstwie i gastronomii"

10. "Hotelarstwo - doskonalenie nauczycieli zawodu"

9. "Doskonalenie kadry szkół zawodowych z branży HoReCa"

8. Projekt "Europejska klasa sztuk kulinarnych"

7. Projekt ARCHIMEDES

6. "Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości"

5. "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych oraz promowanie odnawialnych źródeł energii"

4. "Atrakcyjna szkoła zawodowa"

3. "Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich"

2. "W stronę ucznia"

1. "Pracownie komputerowe dla szkół"