Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

 

logo

Powiat Giżycki zrealizował projekt „Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim",

którego głównym celem jest uzyskanie wysokiej jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku w zawodach technik usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz i kucharz małej gastronomii.

Przedmiotem projektu jest wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku poprzez zapewnienie uczniom realizacji zajęć w pracowniach posiadających wyposażenie zgodne ze standardami określonymi w podstawach programowych.

W ramach projektu zostały wyremontowane i wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie kształcenia zawodowego:

- pracownia podstaw gastronomii

- pracownia technologii gastronomicznej

- sala obsługi konsumenta

- pracownia hotelarska

- pracownie ćwiczeń praktycznych

Dzięki temu projektowi zwiększy się jakość kwalifikacji absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku poprzez wyposażenie placówki w wysokiej jakości narzędzia dydaktyczne i umożliwienie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych. Uczniowie szkoły wspieranej w ramach projektu, mogą już w czasie nauki w szkole zapoznać się z warunkami pracy jakie zastaną w placówkach gastronomicznych.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

 

Autorem projektu i liderem przy jego realizacji był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

 

 pracownia_gastro_1   pracownia_gastro

Otwarcie pracowni gastronomicznej.