Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

 

francja

Projekt "Europejska klasa sztuk kulinarnych" - „Ecole Européenne des Arts de la Table

Uczniowie Technikum Nr 3 uczestniczyli w programie "Ecole Européenne des Arts de la Table" mającego na celu naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego, a także odbycia praktyk w hotelach we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Anglii.

Od roku 2008 w projekcie mogą uczestniczyć jedynie absolwenci naszej szkoły.

Projekt polega na odbyciu rocznego stażu w kilku krajach europejskich. Jest on skierowany do absolwentów, którzy posiadają dyplom hotelarza (lub w zakresie kuchni, restauracji), bądź maturę.

Wyjeżdżający ponoszą koszty podróży do Francji, wyżywienia i zakwaterowania, ok. 250 €.
Klasa europejska liczy około 30 osób z różnych państw m. i n.: z Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch.
Roczny kurs rozpoczyna się 6 - tygodniowym pobytem w małym miasteczku francuskim Chateau – Chinon, gdzie mieści się szkoła językowa „Lycée professionnel François Mitterrand” .
Od 10 do 17 godziny, uczestnicy przebywają w szkole ucząc się języków obcych i poznając zwyczaje i kulturę innych krajów.

Następnie słuchacze odbywają 8-tygodniowe praktyki w 5 krajach europejskich w wybranym hotelu, restauracji lub Disneylandzie.

Podczas wszystkich praktyk młodzież ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w wysokości 50 € tygodniowo.

Koszty podróży do miejsca praktyk są zwracane przez szkołę we Francji.

Na koniec stażu, po odbytych praktykach słuchacze zdają egzamin w Chateau - Chinon.

Należy napisać raport w języku obcym dotyczący odbytych praktyk. Zaliczenie raportów polega na 15 minutowej komisyjnej rozmowie z lektorem języka państwa, w którym odbywała się praktyka.

Stażyści otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego.

 

Wrażenia Eli D. ze stażu w roku szkolnym 2008/2009 wraz ze zdjęciami.

 

Wrażenia Kasi ze stażu w roku szkolnym 2010/2011. wraz ze zdjęciami.

 

Tegorocznych maturzystów serdecznie zapraszamy do skorzystania z powyższej możliwości nauki języków obcych i zdobycia praktyki za granicą!

Jeśli:

Þ    Znasz 2 języki /dobre wyniki w nauce/

Þ    potrafisz obsługiwać komputer

Þ    założyć i korzystać z poczty internetowej

Þ    jesteś komunikatywny

Þ    koleżeński

Þ    kulturalny

Þ    samodzielny i wytrwały

Þ    posiadasz wiedzę zawodową/dobre wyniki w nauce/

Þ    odpowiednie warunki materialne /trzeba sfinansować 7 tygodniowy pobyt w Chateau Chinon/

zgłoś się do pani M. Tyszko!