Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Technik hotelarstwa

h1 h2 h3 h4

 

Technik hotelarstwa - zawód przyszłości, który zapewni ci pracę w państwach Unii Europejskiej.

 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem w Polsce i innych państwach UE.

 

Absolwent przygotowany jest do  wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
  2. rezerwowania usług hotelarskich;
  3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

Perspektywy zatrudnienia:

Szkoła przede wszystkim przygotowuje do zawodu hotelarza, ale także daje możliwość dalszego kształcenia i rozwoju. Po zdaniu matury absolwent może dalej się kształcić na studiach.
Technik hotelarstwa może pracować w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także kwaterach prywatnych. Zatrudnienie może też znaleźć w obiektach bazy noclegowej, w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zawód hotelarza stwarza szanse na zatrudnienie poza granicami kraju.

 

Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w Technikum Nr 3 w zawodzie technik hotelarstwa przygotują się do zdobycia dwóch kwalifikacji:

  • Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Egzamin zawodowy będzie rozłożony na dwie części:

  • pierwsza - po zakończeniu nauki w ramach pierwszej kwalifikacji (pod koniec drugiej klasy) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Planowanie i realizacja usług w recepcji";
  • druga - po zkończeniu nauki w ramach drugiej kwalifikacji (pod koniec pierwszego semestru w klasie czwartej) - uczeń uzyska świadectwo potwierdzajace kwalifikację "Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie".

Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji uczeń otrzyma dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

TECHNICY HOTELARSTWA stanowią grupę młodych ludzi o dużych możliwościach zatrudnienia w Polsce, Europie i krajach pozaeuropejskich.

h11 h22 h33 h44